no more recalls punt nl

Welke terugroepactie je ook onderzoekt, ze waren allemaal te voorkomen!

Elk proces is waterdicht te maken.

De techniek daartoe is beschikbaar en kan naadloos geïntegreerd worden in uw proces, fabriek, machine, magazijn, …… zeg het maar.

Misschien gaat het te ver om alles waterdicht te maken.
Het kan volstaan om een goed vangnet maken en bij enige twijfel te kunnen beschikken over de juiste data.
Traceerbaarheid is hier het sleutelwoord. U mag het ook Track&Trace noemen.

Traceerbaarheid zorgt voor no more recalls

Traceerbaarheid kent vele uitvoeringsvormen waarvan het aanbrengen van een leesbare codering de meest voorkomende is.
Kijk maar op alle voedsel- en medicatieverpakkingen in uw omgeving, allemaal voorzien van coderingen.
Nu u toch gekeken hebt, waren de codes allemaal leesbaar?
Ontbrak er niet ergens één?
Waarschijnlijk niet, en dat is géén toeval.

Aanbrengen en controleren van aangebrachte codering is een vak.

Specialisten herkent u doordat ze uitblinken in hun vak.
No more recalls is een actie van zo’n specialist.

no more recalls

Succes!

Wilt u verificatie dat een claim berust op een echt artikel en aantonen dat het geen namaak betreft? Ook dat kan!
Laat u informeren over onzichtbare digitale watermerken.