iv64 coming soon!

iv64 is here sooner than you might expect.
See below all available posts about iV64 already launched.

Why?

Why nut?

iV64 handheld music
an iV64 image

iV64 links

What does iV64 mean?

Six four cords

iV64 on Youtube

Another iV64 on Youtube, recorded with a CAM

This iV64 on Youtube Sounds really good

iV64 progression

Here’s a Youtube video on iV64 progression

Great acoustic rhytm with this iV64

Want to know more about iv64?

iV64 was even in The Bible, here’s proof:

INLEIDING. 1. De tijd, waarin Ezechiël optrad. – Het geboortejaar van Ez, zal wel liggen in het derde vierendeel der 7e eeuw vóór Christus. Hij is een jongere tijdgenoot van Jeremia; vgl. v. RAVESTEYN, [eremia I, Inleiding, 1 en zie § 9 dezer Inleiding: De Chronologie. Ongetwijfeld heeft hij J osia gekend (640-609), den kleinzoon van Manasse, gedurende wiens lange regeering (692-641) Juda uiterlijk en innerlijk onder Assyrischen invloed gekomen was, den zoon van Amon (641-640), die in Manasse’s spoor wandelde. Toen werden heilige boomstammen en steenen vereerd, Baäl en Asjera, de zon en het heir des hemels gediend, kinderoffers gebracht en gaf het volk zich over aan de gewijde prostitutie. Maar J osia liet zich al ras leiden door de profetisch gezinden, die luisterden naar mannen als Zefanja en Jeremia (628). Omstreeks 623 had eene ingrijpende hervorming plaats op grond van het in den tempel gevonden wetboek, 11 Kon. 22 en 23; 11 Kron. 34. De afgodsbeelden verdwenen, de dienst op de hoogten stond stil, de losbandige en wreede natuurdienst werd niet geduld. Ez. 8 teekent ons, hoe het na 597 en misschien al eerder in den tempel gesteld was; vóór Josia’s optreden zal het wel ongeveer eender geweest zijn : 20 : 26; J er. 19 : 13; 32 : 29; Zef. 1: 5. Maar nu zou er wezen één heiligdom met één vroom priestergeslacht. J osia werd bij deze reformatie gesteund door den staatkundigen voorspoed, welke hem ten deel viel, doordat Assyrië hoe langer hoe meer ineen zonk door den afval van Medië en Egypte, door de invallen der Scythen, HERODOTUS, I 103 vv.; IV 64, en de aanvallen der verbonden Chaldeën en Meden. In 612 werd Ninevé veroverd door Nabopolassar en Cyaxares. Zoo had J osia een zeker gezag ook in ’t gebied van Noord-Israël, zooals blijkt uit zijn verwoesten van ’t altaar te Bethel, maar ook uit den slag, dien hij den Farao Necho in 609 bij Megiddo leverde. Necho (609-594) ondersteunde den Assyrischen usurpator Assur-uballit, om zoo meester te worden van Syrië en Palestina, dat in oude tijden ook onder Egypte stond. Daarbij verloor Josia echter het leven, 11 Kon. 23 : 29, en na zijn dood gaat het snel naar beneden met Juda.

Inbound marketing made easy

Als het over thought leadership gaat is dat voor sommigen een dubbele betekenis, zo ook bij  Edwin Vlems

Niet alleen kan hij er alles over vertellen, hij wordt op dit vakgebied ook zelf als thought leader betiteld.

Zijn onlangs verschenen boek gaat over de marketingrol die werknemers kunnen hebben in het promoten van uw bedrijf, uw kennis en kunde.
Het is gratis, volg enkel deze Link naar Emloyee Advocacy boek 

En mocht u contact met hem opnemen, doe hem de hartelijke groeten!

 

 

Employee advocacy in een helder boek

Employee advocacy,

Over dit onderwerp kan veel verteld en geschreven worden.
Voor iedereen die geïnteresseerd is raad ik onderstaande link naar Edwin Vlems aan.
Edwin is sterk in het overbrengen van de boodschap en werkelijke betekenis van Employee Advocacy, van theorie tot praktijk!

Employee advocacy

klik op de afbeelding of deze link om door te gaan naar het boek

What’s in a name

Persoonlijk vind ik het nu al hoog tijd worden om voor dit mooie mechanisme een Nederlandse term te lanceren.
‘Advocacy’ legt een onbedoelde link naar advocatuur, een beroepsgroep die niet meteen het meeste vertrouwen oogst…..
Heeft u het boek gelezen en een suggestie voor dé Nederlandse naam die de lading van Employee Advocacy dekt? Laat het me weten!
THX!

Daarnaast noem ik Edwin graag als één van de inspirators die mij vooral veel bevestiging gaf over de ontwikkeling van de traditionele salesrol naar die van marketeer.

 

Credits to SMARP for the featured image of Employee Advocacy on top of this post. 

Waar u de term “Start with Why” al van kende

Dé man die het doorheeft en het marketing mechanisme bovendien boeiend en gepassioneerd kan brengen is Simon Sinek.

Enkele van zijn talks:

Golden Circle TED-talk

How great leaders insprire action

Learn to lead

First why, then trust

Millennials

Why leaders eat last

Why good leaders make you feel safe

Do you love your job?

Why you should be the last to speak

Top 10 rules to succes (compiled)